Apat sa Taglamig Stage Play Production presents "PANGALAWANG PALAPAG"

Isang misteryo ng nakalipas ang bumabalot sa kabuo-an ng Apartment A-7…
Ang babae sa ilalim ng hagdan…ang mga bata…sundan natin sila hanggang sa… PANGALAWANG PALAPAG….

“Pangalawang Palapag” A KNCHS Batch ’98 Apat Sa Taglamig 
Stage Play Production
Teaser lay-out by Shaun Subaldo
Sa panulat ni Anna Liz V.Cabrido at Jim C. Raborar

Ika 28-30 ng Disyembre 2010. 
KNCHS AVR. 
Curtain Time: 10am, 2pm at 6pm.

Post a Comment

Comments Here

Previous Post Next Post