A Lenten Message from Governor Arthur Y. Pingoy, Jr

 
Sa sini nga Semana Santa, aton pamalandungan ang daku nga pagpalangga sang aton Ginoo sa Iya katawhan, pinaagi sa Iya pag-antos, kamatayon kag pagkabanhaw.

Ginpakita sang aton Ginoo sa Iya katawhan ang talaksan sang paghigugma, ang paghatag sang kinabuhi para sa hinigugma.

Kabay unta nga mabatyagan naton ang pagpalangga ni Hesukristo sa aton, kag aton man ini mapaambit sa aton isig katawo.
A meaningful Lenten Season to all from South Cotabato News Online
Enter your email address: Delivered by FeedBurner

Post a Comment

Comments Here

Previous Post Next Post